Imprint

TMD Friction Services GmbH

Schlebuscher Str. 99
51381 Leverkusen
Germany

Telefon: +49 (0)2171 703-0

Generalni direktori: Christian Stange, Thomas Berners, Frank Gümpel
Predsednik Nadzornog odbora: Sebastian Despineux
Sedište: Leverkusen
Registracija: Amtsgericht Köln HRB 65548

Autorsko pravo

Sva prava zadržana. Tekstovi, slike, grafike, zvuk, animacija i video i njihov izgled na veb-sajtu kompanije Textar zaštićeni su autorskim pravima. Ističemo da sadržaj ovog veb-sajta ne sme da se koristi, kopira, distribuira ili stavlja na raspolaganje trećim stranama za komercijalnu upotrebu. Svaki oblik redistribucije zahteva pisano ovlašćenje kompanije TMD Friction Services GmbH. Takođe, sadržaj ovog veb-sajta se ne sme menjati. Ukoliko nije drugačije navedeno, nazivi brendova koji se pojavljuju na ovom veb-sajtu zaštićeni su zakonom o žigovima. Naglašavamo da je intelektualna svojina sadržana na ovom veb-sajtu zaštićena zakonom. Ovaj veb-sajt ne predstavlja licencu za korišćenje intelektualne svojine kompanije TMD Friction ili bilo koje treće strane.

Odgovornost

Posvetili smo veliku pažnju stvaranju ovog veb-sajta. Pored toga, ne možemo garantovati da su informacije koje sadrži potpuno tačne ili istinite. Ne smatramo se odgovornim za bilo koji vid štete koja proističe iz korišćenja ovog veb-sajta ukoliko to nije posledica naše bilo kakve posebne namere ili nemara. Naročito, nećemo prihvatiti odgovornost za sadržaje spoljašnjih veza. Sadržaji ovih stranica će biti isključiva odgovornost njihovih operatera.